Regeringen har skurit ner miljö- och klimatarbetet

Sverige har under lång tid uppfattats som en ledstjärna och föregångare inom klimat och miljö men tyvärr har denna stjärna dalat. Miljö- och klimatfrågorna är akuta samhällsfrågor, men behandlas som särintressen. Regeringen har på kort tid skurit ner och försvårat miljö- och klimatarbetet, deras politik kommer att leda till ökade utsläpp av växthusgaser och Sverige kommer att missa klimatmålen.

Samtidigt kommer larm efter larm från experter om den oerhört allvarliga situation vi befinner oss i. I sommar har extrema vädersituationer drabbat världen. Stormar, bränder och extremtemperaturer blir allt vanligare. Här hemma har stormen Hans lett till kraftiga regn och översvämningar, tåg spårar ur och vägar rasar samman.

I omställningen måste nu alla delar av samhället vara med för att hantera och undvika framtida katastrofer.

Min uppmaning till regeringen är: Sluta stoppa huvudet i sanden. Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket, FN:s paneler om klimat och biologisk mångfald och många andra experter varnar för situationens oerhörda allvar och betonar vikten av att agera kraftfullt nu. Regeringens nedprioriteringar av miljöarbetet vittnar om att den inte lyssnar…

Klimat- och naturkriserna kräver handling och tydlig kommunikation från landets högsta politiska ledning om vilka risker vi står inför. För att skydda medborgarna måste klimatutsläppen snabbt minskas, fossila bränslen förbjudas från 2030 och ett stort arbete för att anpassa våra samhällen till extremvädret behöver inledas omgående…

Näringslivet står i dag för en betydande del av landets miljöpåverkan. Samtidigt har delar av näringslivet deklarerat att de är redo för den gröna omställningen och statsminister Ulf Kristersson har benämnt näringslivet som den “nya miljörörelsen.” Näringslivet är varmt välkomna till miljökampen, men varken politiken eller företagen får blunda för de stora målkonflikter som riskerar att skapa nya problem. Omställningen måste både vara rättvis så att vi får människor med oss, och hållbar så att inte nya miljöproblem skapas…

Oroande signaler från politiken har kommit på senare år om en förändrad syn på civilsamhället, och inte minst den växande miljörörelsen. Civilsamhället har haft en central roll i den svenska demokratin och samhällsutvecklingen. Det är oerhört viktigt att miljöförsvarare, såväl här som i andra länder, ges fortsatt utrymme att höja sin röst, genom det skrivna ordet och fredliga demonstrationer.

Nu krävs kraftfulla åtgärder och ett tryggt politiskt ledarskap som på riktigt leder oss genom omställningen. Tiden att skaka om den politiska dagordningen är nu. Jag välkomnar alla som vill ansluta sig till miljökampen.

Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen, debattartikel i Göteborgs-Posten.