Välkommen till det nya Tidö-Sverige!

Regeringen konstaterar själva att höstens budget leder till att utsläppen ökar med uppemot 10 miljoner ton fram till år 2030. Framför allt är det budgetens miljardskattesänkningar på drivmedel som sätter käppar i hjulen för klimatmålen. Men även kraftigt reducerade resurser till klimatpolitiken, som under förra mandatperiodens S-ledda regering ökade flera år i rad.

Eller som regeringen själv noterade i samband med förra årets höstbudget: Om den förra regeringens klimatpolitik hade legat fast skulle Sverige ha nått målen. Men nu är inte klimatpolitik något prioriterat område för Tidöpartierna…

Kris är det även för välfärden. Sveriges kommuner och regioner har det senare året kämpat både mot en generell resurs- och personalbrist och mot hög inflation och höjda räntor. Det har blivit markant dyrare att bedriva välfärd när det pågår krig i vårt närområde och en ekonomisk kris lurar runt hörnet.

En ökning av rut- och rotavdrag så att den medelklass som ännu har någon buffert kvar kan renovera kök eller få städhjälp, medan köerna till kyrkan och hjälporganisationernas soppkök växer.

Men av de 30 miljarder kronor som Sveriges kommuner och regioner, SKR, vädjat om för att klara välfärden under det kommande året aviserar Ulf Kristerssons (M) regering 10 miljarder i generella statsbidrag, och 6 miljarder i riktade bidrag. De må kalla det för en satsning men det är inget annat än ett svek.

Just nu finns det inte en enda region i landet vars budget går ihop. Vi har en strukturell underfinansiering av regionerna, men det är inte heller något prioriterat område för Tidöpartiernas höstbudget.

Som kuriosa kan nämnas att snus, det är däremot en viktig fråga. Så pass viktig att deras sänkning av snusskatten motsvarar 800 lärare, som Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl noterat…

Snus före lärare. Fossila bränslen före klimatmål. En ökning av rut- och rotavdrag så att den medelklass som ännu har någon buffert kvar kan renovera kök eller få städhjälp, medan köerna till kyrkans och hjälporganisationernas soppkök växer.

Det är dessutom helt nya grupper som tvingas dit. Nu dyker pensionärerna och småbarnsfamiljerna upp och ber om ett varmt mål mat. Då har det hänt något radikalt i Sverige. Ekonomisk omfördelning har fått en helt ny innebörd i Elisabeth Svantessons budgetar.

Välkommen till det nya Tidö-Sverige! Regeringens höstbudget är en dröm för klimatförnekare och dem som längtar tillbaka tiden då fattiga fick stå med mössan i hand.

Lovisa Arvidsson, ledare i Länstidningen (Jämtland).