Liberalt dråpslag mot folkliga studier

Vi är många socialliberaler som känner oss hemlösa. Det parti som kallar sig Liberalerna fjärmar sig alltmer från grundläggande liberala värden.

Samarbetet med Sverigedemokraterna är det största sveket – de s.k. Liberalerna har anpassat sig till dess auktoritära och främlingsfientliga agenda. Ovanpå detta har Pehrsonpartiet övergett ambitiös klimatpolitik, anslutit sig till hårda straff och övergett försvaret för personlig integritet.

Nu har väl sista spiken i den en gång socialliberala skattkistan slagits in. En liberal utbildningsminister, Mats Persson, står bakom en attack mot en av det civila samhällets viktigaste inslag: studieförbunden. Den sittande högerregeringen föreslår att anslaget till detta frivilliga bildningssystem ska sänkas med 30 procent fram till 2026 – från drygt 1,8 miljarder till drygt 1,3.

Detta är ett medvetet dråpslag mot en sedan över hundra år folkligt förankrad verksamhet. Förra året deltog 345 000 personer i studiecirklar och lika många i annan folkbildning, inte minst kulturella arrangemang…

Studiecirkeln är en framgångsrik svensk uppfinning, som utgår från en strävan att frivilligt sprida kunskap och förbättra både samhället och den egna livssituationen. Det var liberaler och socialdemokrater som steg för steg byggde upp folkhögskolor, lånebibliotek och föreläsningsföreningar runt om i landet. Den liberale folkbildaren Anton Nyström arbetade med föreläsningsföreningar, särskilt Stockholms Arbetareinstitut från 1880.

Den första studiecirkeln skapades av den socialdemokratiske riksdagsmannen Oscar Olsson 1902. Umeprofessorn Ronny Ambjörnsson har skrivit medryckande om hur detta präglade Holmsund (i boken Den skötsamme arbetaren). Nu vill alltså Liberalerna kapa en tredjedel av studieförbundens verksamhet. Orsaken är, enligt Mats Persson, att regeringen vill satsa på yrkesutbildningar, till “utbildningar som skapar jobb”. En utmärkt och viktig satsning. Samtidigt ska folkhögskolorna få 300 miljoner kronor extra fram till 2026.

Liberalernas nya ekonomiska huvudtalare, Cecilia Rönn, betonade i riksdagens budgetdebatt att partiet satsar på “ett livslångt lärande.” Men studieförbundens insatser, som också leder in många i arbetslivet, förteg hon. Och för Mats Persson är fusket fokus, inte lärandet.

En minskning av stödet till studiecirklar kommer att drabba människor runt om i Sverige, särskilt utanför de stora städerna.

Studieförbunden har särskilt arbetat med att engagera och bistå människor som av olika skäl befinner sig långt från arbetsmarknaden och på utrikes födda. När statsmakterna stod lamslagna när de många ukrainska flyktingarna kom, så var det studieförbunden som snabbt grep i med undervisning i svenska.

När ska Liberalerna finna tillbaka till sina rötter?

Olof Kleberg, debattartikel i Västerbottens-Kuriren.