Reformisterna är för lojala

Reformisterna, startade för ett år och fyra månader sedan. Något särskilt politiskt avtryck har de dock inte gjort på varken det Socialdemokratiska partiet eller på den rödgröna regeringen, vilket ju måste vara att betrakta som syftet med föreningen. I början blev partiföreningen så kramad av S-etablissemanget att det var lätt att tro att alltsammans var en PR-kupp. För S-ledningen kan det vara behändigt att framhålla en vänsterfalang inom partiet för att på så vis locka väljare som står och väger mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men något inflytande får sällan en sådan falang.

Om Sverige hade haft det brittiska valsystemet hade Reformisternas strategi varit logisk, ja rentav den enda framkomliga. Men i det svenska systemet finns helt andra möjligheter att påverka S och vrida politiken vänsterut, nämligen genom att agera via Vänsterpartiet.

Men medlemmarna har strömmat till Reformisterna, det finns uppenbarligen ett sug efter en radikal socialdemokrati. Men vad är det vad man får om man går med i Reformisterna?..

På Reformisternas hemsida skriver Daniel Suhonen, studieledare i föreningen, att människor ofta påstår att Reformisterna inte kommer att lyckas. “Men för varje medlem vi får stärks jag i min övertygelse att vi kommer lyckas i maj 2021… Vi är en väldig kraft som skall fortsätta växa. Mitt mål är att vi i maj ska ha 5000 medlemmar, vara 8000 till årskiftet och 10 000 till S-kongressen i maj. Då blir våra argument ostoppbara.”

Tror Daniel Suhonen att den socialdemokratiska partieliten kommer låta sig tas som gisslan under kongressen 2021? För i så fall är det ett enormt högt spel, med människors politiska hopp som insats, som han och Reformisterna spelar.

Vad gör reformisterna om de misslyckas med att vrida S vänsterut 2021? Då ställs ju frågan på sin spets – kommer de att stanna kvar och kampanja för ett S som håller kursen åt höger fram till valet 2022? Blir de demoraliserade och ger upp? Eller är de redo att bilda ett eget parti? Eller kommer de till slut släppa beröringsskräcken och massansluta sig till Vänsterpartiet?

Anna Herdy, ledare i Flamman.