Kvinnor leder loppet – men kommer ändå sist i mål

På onsdagen (17/6) kom SCB:s “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020”, som ges ut vartannat år. Den påminner om att Sverige, som ofta framhålls som ett jämställt land, har en bra bit kvar.

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män, men har trots det lägre lön, lägre inkomst och lägre pension än män…

Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning, högre betyg än män – så väl i årskurs nio som i gymnasieskolan. Samtidigt är stressen bland flickor betydligt högre än bland pojkar, hela vägen från grundskolan till gymnasieskolan. Sysselsättningsgraden i Sverige är hög bland både kvinnor och män, visar SCB:s siffror, vilket nu självklart påverkas av coronapandemin.

Men vad som väntar ute på arbetsplatser varierar stort beroende på kön. Man skulle kunna hoppas arbetsplatser runt om i Sverige tagit krafttag mot sexuella trakasserier efter Metoo. Om så har skett, så finns fortfarande mycket kvar att göra. Var tionde kvinna under 30 år uppger att de minst en gång varit utsatta för sexuella trakasserier av chefer eller arbetskamrater de senaste 12 månaderna.

Lönebeskedet avgör i sin tur pensionen, och på något märkligt vis har traditionella kvinnoyrken tendens att vara mer lågbetalda än traditionella mansyrken. Kvinnor arbetar dessutom mer deltid, tar fortfarande ut merparten av föräldrapenningdagarna och VAB-dagarna, vilket gör att löneskillnaderna sticker iväg när första barnet gör entré.

Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension. Så trots att loppet börjar med att kvinnor rusar iväg och tar täten, så kommer de fortfarande sist i mål.

Pernilla Ericson, ledare i Aftonbladet.