Avskaffa marknadsstyrningen av skolan!

Marcus Larsson på Tankesmedjan Balans släppte nyligen en bok om marknadsstyrningens konsekvenser för skolan. I boken “De lönsamma” förklarar Marcus Larsson hur det kommer sig att skolor slåss om elever. Många upprörs över att aktiebolagsdrivna skolkoncerner plockar ut hundratals miljoner i vinst från skattsedeln…

Vi kan ta Sundsvalls kommun som exempel som har 36 miljoner i ytterligare effektiviseringskrav i år eftersom man måste ersätta de fristående skolorna då kommunens egna skolor har minus i budgeten.

Vi kan ta ett annat exempel, nämligen Gotland som skriver i sin ekonomiska rapport att förskolan får ökade effektiviseringskrav med 1,5 miljoner på grund av att en fristående förskola etablerar sig i Visby.

I Vilhelmina vill en fristående skola starta och där skriver kommunen att det skulle öka kostnaden för utbildningsnämnden med 11 miljoner. Detta står svart på vitt i offentliga handlingar, som är tillgängliga för alla att läsa.

Marcus Larsson skriver i De lönsamma att vi inte kan vänta till valet 2022 med att ändra systemet eftersom tiden är knapp. Utvecklingen går snabbt och de stora skolkoncernerna expanderar i snabb takt.

Alla som anser att skolan är till för eleverna, och inte för skolkoncernerna och dess aktieägare behöver hjälpa till att driva opinion för att ändra skolans styrning i grunden genom att avskaffa marknadsstyrningen.

Linnea Lindquist, krönika i Dagens Arena.