Rättegången mot Macchiarini avslöjade den informella korruptionen i Sverige

I dag dömdes Macchiarini till villkorlig dom för ett fall av vållande av kroppsskada: det på Yesim Cetir. Det är en pinsamt svag dom. Att han frias helt i de två första fallen eftersom hans uppsåt inte ska ha varit att skada, innebär ju att det är så gott som omöjligt att straffa läkare som experimenterar med folk, om de inte avser att misslyckas. Inte heller döms han till böter, eftersom det var så länge sen det hände.

Att han ens åtalades satt långt inne. Efter att Karolinska motarbetat och straffat visselblåsarna, efter att åklagare lagt ner förundersökningen, efter att hela Sverige tycks ha velat sopa skandalen under mattan – så har vi slutligen fått ett kvitto på att han handlat brottsligt. Bara det är en seger för journalistiken – för hade det inte varit för Bosse Lindqvists dokumentärer, hade Macchiarini arbetat kvar på Karolinska än idag.

Under rättegången har vi fått se glimtar av de trick som gjorde bluffen möjlig, men trots att spelet är slut, patienterna döda och alla vet att han ljuger, fortsatte han ändå, oförtröttligt. Han måste ha vetat att vittnena skulle komma att vederlägga hans historia och ändå fortsatte han… Vad som exponerades på Karolinska var en korruption utan like, där cheferna höll varandra om ryggen och lät patienter dö i onödan, långt efter att de fått kännedom om att operationerna inte fungerade.

Ingen av dem har åtalats. Extra vidrigt har det varit att se deras mejl, exponerade i förundersökningen, där de smörade och kråmade sig för Macchiarini. “Det känns som att få en biroll i ‘Fanny och Alexander’”, skrev en molekylärbiolog om att stå som medförfattare till den fatala artikeln i Lancet. Många var angelägna att ta åt sig äran för Macchiarinis operationer utomlands; samtliga var minsann planerade på Karolinska, skrev sjukhusledningen. Nu i rätten sa samma personer: han har inget med oss att göra, han gjorde allt själv, han hade ingen chef, i alla fall var det inte jag…

Ledarskapet på KS tycks ha präglats av en särskild röta: informalitetens kultur. Gång på gång har regelverk rundats. Macchiarini headhuntades upp på en konferens och hans referenser kollades inte upp. Materialet till plaststruparna införskaffades genom någon Macchiarini i sin tur träffat på en konferens, och var inte ens CE-märkt. Viktiga handlingar diariefördes inte.

Kajsa Ekis Ekman, kulturartikel i Aftonbladet.