Punktligheten på järnvägen inte varit så dålig på över 20 år.

De senaste decennierna har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna gjort mångmiljardinvesteringar i snabb och modern pendel- och regionaltågstrafik för att underlätta för arbetspendling och minska klimatutsläppen…

Sedan år 2000 har resandet med de regionala kollektivtrafikmyndigheternas tågtrafik ökat med 130 procent. Regionala kollektivtrafikmyndigheter runt om i landet har planer och politiska beslut på att fortsätta bygga ut sin tågtrafik. Men nu hindras utvecklingen mot hållbar ekonomisk tillväxt av dålig punktlighet och brist på kapacitet på spåren. Under 2023 sjönk punktligheten i den svenska tågtrafiken till nya rekordlåga nivåer, samtidigt som antalet inställda tåg var rekordhög. Bara 87,7 procent av tågen kom fram i tid. Bortsett från år 2010, då tågtrafiken drabbades av en mycket snörik och hård vinter, har punktligheten inte varit så dålig på över 20 år.

Då räcker det inte att anslå 12 miljarder, som Trafikverket föreslår i inriktningsunderlaget inför infrastrukturplaneringen, när underhållsskulden uppgår till över 91 miljarder kronor. Med den takten kommer skulden inte ha arbetats av förrän år 2117. I infrastrukturpropositionen behöver regeringen flerdubbla anslaget till att återställa det eftersatta järnvägsunderhållet.

Även anslaget till förebyggande underhåll behöver höjas betydligt mer än Trafikverket föreslår. Om pengarna inte räcker till för det förebyggande underhållet måste allt mer läggas på att avhjälpa akuta fel. Då blir det mindre pengar till förebyggande underhåll i en nedåtgående spiral av sämre standard, fler akuta fel, högre kostnader för akut underhåll och fler inställda och försenade tåg.

Trafikverket måste använda hela underhållsanslaget till just underhållsåtgärder. Sedan 2020 har Trafikverket inte använt 11 miljarder av underhållsanslaget de fått. Verket måste upphandla de mest effektiva underhållsmetoderna. De effektivaste maskinerna för byte av räls och slipers är upp till 50 procent snabbare än de metoder som används i dag. Reinvesteringarna i elkraftsanläggningen kan effektiviseras ännu mer. Här kan arbetet ske dubbelt så snabbt.

För att öka kapaciteten måste anslagen till att bygga nya banor öka. Framförallt i spår som ökar kapaciteten för pendel- och regionaltågstrafiken. Men ny järnväg är dyr och tar lång tid att bygga. Nu behövs en politik som snabbt ökar kapaciteten på spåren. Anslagen till trimningsåtgärder behöver öka för att snabbt kunna köra fler tåg. Trimningsåtgärder är åtgärder som kostar upp till 100 miljoner, exempelvis byte av växlar och att förlänga mötesspår.

-Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik och Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik, debattartikel i Göteborgs-Posten

Läs mer https://www.gp.se/debatt/trafikverkets-anslag-till-underhall-av-jarnvagen-racker-inte-pa-langa-vagar.c4b64139-f81d-4cc6-83fa-630dc81bdacc