Vi bör höja priset på koldioxidutsläpp

 Att bara luta sig tillbaka och hoppas att andra länder tar tag i klimatfrågan är inte hållbart, anser insändarskribenten. vi i Sverige göra något åt klimatet när vi redan är så bra? Det är andra som borde ta ansvar!” Detta är en vanlig attityd, men vi bör tänka om. Utmaningen vi står inför är enorm, och det är vårt gemensamma ansvar att agera för att säkra vår civilisations framtid.

Att bara luta sig tillbaka och hoppas att andra länder tar tag i klimatfrågan är inte hållbart. Om fler och fler länder bryter mot Parisavtalet och EU-avtal minskar chanserna drastiskt att vi kan hålla uppvärmningen under 2 grader.

Och visst, det finns alltid en risk att Sverige gör allt vi kan men att ingen annan gör det. Men ett Sverige som har ställt om till ett mer miljövänligt samhälle, blir mer motståndskraftigt mot klimatförändringar. Ett bättre elsystem, en effektivare transportsektor och minskade hälsoskadliga utsläpp gör oss mer rustade för framtiden. För en omställning kommer att ske.

Frågan är om vi ska börja nu så att det bara blir svårt eller om vi ska vänta tills omställningen tvingas på oss av yttre faktorer och den får katastrofala följder.

Vi bör inleda omställningen nu genom att gradvis höja priset på koldioxidutsläpp. Genom att återbetala hela beloppet till svenska medborgare, fördelat lika, och ge en bonus till landsbygden, sprids bördan rättvist. De som har låga utsläpp idag skulle tjäna på detta vilket till största delen är de som har det svårt att klara sig idag. Det skulle minska utsläppen snabbt och effektivt.

-Patrik Kroner, Klimatsvaret CCL Sverige

Läs mer https://www.folkbladet.nu/2024-05-14/vi-bor-hoja-priset-pa-koldioxidutslapp-25d70