Är parollerna antisemitiska?

Vi nås av nyheter om massiva protester mot Gazakriget i USA. På fler än 80 universitet runt om i USA pågår aktioner. Demonstranterna kräver att deras universitet klipper alla finansiella band till Israel och företag som studenterna menar stöttar Israels krigföring i Gaza.

I rapporterna har det hävdats att det förekommit anti-judiska attacker eller antisemitiska slagord. Men jag har inte sett att det getts några exempel på vilken typ av slagord detta skulle handla om.

När det på svensk TV (Rapport i torsdags) rapporterades från demonstrationer mot Israels deltagande i Eurovision-tävlingen sa reportern att det förekommit anti-semitiska slagord. Men inte heller han berättade vilka slagord som skulle ha varit anti-semitiska. På radion dagen därpå hör jag däremot en reporter som säger att demonstranter ropat: ”Krossa Sionismen” och ”From The River To The Sea – Palestine Will Be Free”. Dessa paroller påstod han var antisemitiska…

Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar. Det handlar dels om stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till judar som grupp…

(H)ur är det då med parollerna ovan? Sionismen (tanken att det judiska folket ska leva som en nation i det historiska Palestina och som resulterade i staten Israel) var en reaktion på den europeiska antisemitismen…

Det är statsideologi i Israel och motiverar apartheid-politiken, den fortsätta ockupationen och bosättarnas stöld av palestinsk mark. Men det är inte en tanke eller ideologi som omfattas av alla judar…

Sionismen är alltså en ideologi. Förutom att jag personligen, och i allmänhet, inte är så förtjust i paroller där olika fenomen ska ”krossas” (men det är en annan diskussion) så tror jag sällan att ideologier kan ”krossas”. Men parollen är ett sätt att uttrycka motstånd mot denna ideologi som vägleder den israeliska statsledningen.

Däremot är den på inget sätt antisemitisk. Den uttrycker inte i sig något hat mot judar eller fientlighet mot judar som grupp, däremot mot tanken att upprätta och expandera en stat på bekostnad av ett annat folk…

Med detta sagt är det fortfarande lika viktigt som det alltid varit att vara vaksam mot antisemitismen. Inte bara när den kommer från nationalsocialister utan också om den förekommer i rörelsen för solidaritet med palestiniernas sak. Men vi ska inte för den skull falla undan för falska beskyllningar.

-Anders Fraurud på egna bloggen Pepprat RödGrönt

Läs mer https://pepprat.org/2024/05/11/ar-parollerna-antisemitiska/