Preem eller Parisavtalet

Professor Kevin Anderson har i en ny studie visat att den svenska politiken inte når upp till klimatmålen. För att lyckas behöver Sverige fördubbla våra utsläppsminskningar. Om Preems ansökan godkänns skulle de få rätt att släppa ut hur mycket koldioxid som helst hur länge de vill. Därför menar klimatforskare som Kevin Anderson att Löfven måste välja väg – Preem eller Parisavtalet?

Det borde vara enkelt. I ena vågskålen ligger ökade oljebolagsvinster, till priset av att Preemraff blir Sveriges största utsläppskälla. I andra vågskålen ligger vår plikt att avvärja klimatkatastrofer och rädda miljontals människoliv. Som forskning inom ekologisk ekonomi visat är det även ekonomiskt klokare att investera i klimatet än i olja…

Fossilindustrin måste avvecklas. För att avvecklingen inte ska skada människor måste den ske solidariskt. Därför behövs en rättvis lösning för försörjning av de som idag arbetar för fossilindustrin, som implementeras i takt med att industrin skyndsamt stängs ned. Detta gäller inte minst de som jobbar på Preemraff idag, som har all rätt till samhällets stöd. En förebild för denna omställning är Green New Deal-planen som presenterats av flera kongressledamöter och miljöorganisationer i USA.

När miljoner barn och unga klimatstrejkade under ledning av folkrörelsen Fridays For Future lovade Stefan Löfven att lyssna på både ungdomsgenerationen och forskarna. Nu är det upp till bevis. Som Sveriges största miljöorganisation för unga förväntar vi i Fältbiologerna oss att Löfven ska agera vår framtid. Liv står på spel. Därför måste Preemraff stoppas.

Tove Lönneborg och Leo Rudberg, debattartikel i Göteborgs-Posten.