Ansvarslöst att subventionera flyget

Coronapandemin har tydligt understrukit hur ohållbart flygandet är. Trots det tänker regeringen satsa 6 miljarder kronor på flyget – 5 miljarder kronor gå till SAS, 900 miljoner kronor till Luftfartsverket och 100 miljoner kronor till regionala flygplatser.

Förra veckan meddelade samma regering att man bildar ett klimatkollegium av ansvariga ministrar för att skärpa klimatpolitiken. I samband med det kallade klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) klimatet för vår tids ödesfråga.

I stället för att satsa på jobbskattesänkningar eller jobb i välfärden tvingas vi subventionera flygindustrin. Det är häpnadsväckande ansvarslöst. Det är mycket snack, men lite verkstad.

Jonas Paulsson, insändare i Dagens Nyheter.