Politiken präglas av påträngande lobbyister

Klimat och jobb får inte spelas ut mot varandra. Inga arbetstillfällen är viktiga nog för klimatfarlig produktion. Däremot ska man kämpa för arbeten som är klimatneutrala eller, än bättre, motverkar uppvärmningen av atmosfären.

Det är beklagligt men inte obegripligt att klimatet blivit en höger-vänsterfråga. Moderaternas ledning förnekar inte den accelererande klimatförändringen men vill inte att motmedlen ska innebära några vinstminskningar för kapitalägare. De vill inte heller att Sverige ska bli ett föregångsland utan tror – felaktigt – att en sådan strävan skulle innebära nackdelar i förhållande till andra länder.

Tvärtom! vill man säga. Sverige har tidigare haft stora fördelar av att gå före både när det gäller teknik och samhällsbygge. Men moderaterna vill i stället satsa på en urmodig teknik, kärnkraften, fastän experter säger att nya kärnkraftverk aldrig kommer att kunna konkurrera ekonomiskt med solceller.

De rena klimatförnekarna nästlar sig in överallt och gör sig döva och blinda för det uppenbara. Med stolthet odlar de sin okunnighet på detta liksom på många andra områden. Den dag de inte längre kan förneka extremvädren kommer Jimmie Åkesson att skylla på invandringen…

Hur kan man bemöta den typen av självbelåten okunnighet? Samtal och upplysning, ja, som alltid. Men är inte skolans förfall och inte minst dess auktoritetsförlust också en anledning?…

Det är inte bara skolpolitiken som i dag mer präglas av lobbyisternas intressen än av demokratiska opinioner. Politiker i Sverige och än mer i EU är belägrade av påträngande och mäktiga språkrör för olika intressen som kan gälla allt från griskött till kärnkraftverk. Politikerna måste lyssna mer på sina väljare!

-Sven-Eric Liedman, krönika på Aftonbladets ledarsida