Sverige bär skuld till lidandet i Jemen

Det har gått ett halvt år sedan januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet slöts. Från överenskommelsen gick det att utläsa följande “Vi tar krafttag mot den organiserade brottsligheten, stärker polisen och bekämpar både brotten och brottens orsaker. Demokratin ska värnas, både här hemma och i världen.”

Hittills har regeringen lyckats med att bidra till motsatsen, något som dock går att förändra. Om regeringens mål fortfarande är att ta krafttag mot den organiserade brottsligheten är ett rimligt första steg att sluta delta i den, särskilt i en av vår tids största kriser, den som idag utspelar sig i Jemen.

Den saudiledda koalitionen som den 25 mars 2015 startade sin intervention under namnet “Decisive storm” med stöd av bland annat USA, Storbritannien och Frankrike har försatt Jemen i en av vår tids största humanitära katastrofer. Denna intervention har under sina drygt fyra och ett halvt år bidragit till mer än 91 000 dödsfall…

Att Sverige har en särskild plikt att agera går inte att förbise. Enbart året 2018 var den svenska reella vapenexporten runt 11,4 miljarder svenska kronor. Av dessa beräknade Svenska Freds att runt 24 procent gick till icke-demokratiska nationer. Några av mottagarna var just Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Vidare har det av den franska journalistsidan Disclosed och engelskspråkiga nättidningen The Intercept bevisats att svenskt krigsmaterial för närvarande använts i Jemen…

Utöver att Saabs produkter används i Jemen fortsätter Sverige att exportera krigsmaterial via så kallade följdleveranser till tidigare överenskomna affärer, till både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Vapenexport är ingen lätt sak att motivera. Om man ska ha någon överhuvudtaget är det dock rimligt att anta att det inte enbart är Sverige som det skall gå att lita på. Det borde gå att lita på att mottagaren av krigsmaterialen använder dem i legitima syften (exempelvis i självförsvar eller för motstånd mot en militant ockupationskraft). Om mottagaren använder krigsmaterialen på ett illegitimt sätt borde det utgöra ett tillräckligt villkor för att bryta mot tidigare överenskommelser.

-Frej Andersson, debattartikel i Flamman