Piskan viner över våra ryggar

Som huvudskyddsombud och undersköterska i den kommunala hemtjänsten ser jag hur våra arbetsvillkor ständigt försämras. Inför 2020 går äldreomsorgen i Umeå in med en minusbudget. Skrämmande tider väntar.

Känner du av blåsten? Det är piskan som viner över våra ryggar.

Arbetsgivarföreträdare föreslår en minskning av tiden för städ och tvätt och en sänkt ersättningsnivå för mattillredning. På årsbasis: en besparing på sju miljoner kronor. Arbetsgivaren menar att denna neddragning inte ska påverka kvaliteten i utförandet. De säger att det endast är en fråga om planering. Jag synar det.

I dagsläget ligger ett tungt ansvar på undersköterskorna och vårdbiträdenas axlar – vi är sista utposten som ska lösa hela pusslet, fastän flera bitar saknas. Vi orkar inte mera! Vi arbetar redan högeffektivt och lösningsfokuserat. Framtiden stavas högre sjuktal, mer stress och samvetsstress, fler och allvarligare arbetsskador och förmodligen även dödsolyckor.

Det är dig, dina anhöriga och vänner som vi finns till för. Människor som förtjänar en värdig ålderdom. Om verksamhetsledningen vill att vi ska sträcka oss lite, lite till kommer allt att brista, vi går sönder och flera kommer bokstavligen att dö.

Framtiden stavas högre sjuktal, mer stress och samvetsstress, fler och allvarligare arbetsskador och förmodligen även dödsolyckor. Ska det ställas mot en budget i balans?

Tjänstemän och politiker på alla nivåer – välkomna med ut i verksamhetsverkligheten! Kom och ta del av vår arbetsmiljö och våra arbetsvillkor. Passa på att se den äldre generationen i ögonen och prata kommunbudget.

I mitt arbete går jag klädd i svart. Sorgens färg. Jag jobbar inom hemtjänsten och jag är en del av äldreomsorgens förfall. Det stora sveket som underfinansieringen av äldreomsorgen innebär bevittnar jag på nära håll och det är inte vackert

-Ethel Henriksson, debattartikel i Kommunalarbetaren