Är det demokrati när marknaden får regera?

Priserna på bostäder och mat och samhällstjänster bara ökar men löner och pensioner ökar inte i samma takt.

Vi ser nu våldsamma protester i Chile på grund av detta. Från militärdiktatur till demokrati. Är det demokrati när man mer och mer överlåter politiken till marknaden, där aktörer inom olika områden berikar sig på folkets skattemedel? Utgår demokratin då från folket?

Vi har många goda exempel även här i Sverige, inte minst Apotekstjänst som plockar åt sig skattemedlen men som inte levererar. Vi har sett resultatet då flera sjukhus nu gått in i stabsläge och sjuka människor får vänta på sina operationer.

Vi ser hur matpriserna i affärerna blir högre och högre och hur hyrorna stiger medan politikerna pratar om lönesänkningar för olika grupper, utom för sig själva förstås. Där har man höjt lönerna igen.

Dessutom avväpnar man arbetarna genom att till stora delar ta ifrån dem strejkrätten.

Kapitalets diktatur. Ja, det har många samhällsvetare varnat för i många år. Men binder inte kapitalet ris åt sin egen rygg när folket inte kan konsumera eller har man tänkt att endast en liten klick ska leva på vad andra släpar ihop?

En demokrati omfattar alla människor, även arbetslösa och sjuka, som idag får allt sämre villkor. Behovet av matkassar och gratis frukost på Stadsmissionen i Kalmar har ökat de senaste åren. Fortsätter utvecklingen åt det hållet drabbas snart också medelklassen och det är väl först då vi får se protesterna mot den rådande fördelningen av våra skattemedel.

–Astrid Boman, Vänsterpartiet, insändare i Östra Småland