Några få har blivit oerhört rika

Att folk får det bättre är ju bra. Men det vore ännu bättre om alla var med på det här inkomsttåget. Så är det tyvärr inte. Inkomstklyftorna ökar. 2017 var tjänstemännens löner 48 procent högre än arbetarnas.

Och inte nog med det. I LO:s stora jämlikhetsutredning kan man läsa att de svenska förmögenheterna har fördubblats sedan 1980-talet. Framför allt är det några få som har blivit oerhört rika. Enligt Forbes lista över rikingar har USA 18 dollarmiljardärer per 10 miljoner invånare. Sverige har 32.

Men misströsta inte! LO har 115 förslag på hur vi kan bli ett mer jämlikt land.

Några åtgärder som på sikt leder till en tryggare tillvaro skulle vara: bättre a-kassa och sjukförsäkring, lag på att kommunerna ska ha nattis, heltid som norm, bättre stöd för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden, skattesystem som utjämnar inkomstskillnader, bättre pension …

-Linda Svensson, ledare i Hotellrevyn