När tycker Tobias Billström att gränsen är nådd i Gaza?

 När ska vi börja kräva att de som är ansvariga för de brott mot mänskligheten som begås i Gaza, och som nu ser ut att begå folkmord, ska sanktioneras? De borde väl inte få röra sig fritt i EU.

Likaså borde vi tydligt säga att det inte ska gå någon vapentransport till Israel om man inte slutar. Vi borde direkt säga att vi inte är intresserade av akademiska och kulturella utbyten med Israel om man inte följer det internationella rättssystemets utsago.

Man borde också kunna använda sig av det faktum att man vid andra konflikter har använt flygförbudszoner. Det är ju från luften döden regnar, förutom då det är till exempel krypskyttar eller artillerigranater som bombar barnen i Gaza.

Inför en flygförbudszon över staten Palestina, som Sverige ju de facto erkänt! Israel kränker ju deras luftrum och territorium. Där borde vi direkt kunna agera. Och det kan vi göra unilateralt eller multilateralt med de villiga i en koalition som vill hjälpa till att stoppa detta. Det finns gott om länder i EU och övriga världen som gärna ställer upp på insatser.

Jag förstår att utrikesministern inom ramen för sin roll tar hänsyn till vad Europeiska rådet säger, hur FN:s säkerhetsråd agerar och att man behöver ha med många. Det är en fin tilltro till det internationella systemets möjlighet att agera tillsammans.

Men det räcker inte i detta läge, eftersom en part, Israel, inte bryr sig om det internationella systemet. De sätter ju den regelbaserade världsordningen på spel och ur spel. Om vi inte går in och agerar där nu är den borta. Den existerar inte, den finns inte…

Det är nog nu. Jag vill inte höra vad Europeiska rådet och FN:s säkerhetsråd tycker. Jag vill höra vad Sveriges utrikesminister tycker. När tycker Tobias Billström att gränsen är nådd? Det är ju staten Sverige som jag har förväntningar på. Det är den som jag som riksdagsledamot kan påverka, och jag har högre krav på vårt land än att vi bara ska följa flocken.

Vi är inget får som står och väntar på rad. Vi ska vara det lejon för internationell rätt och folkrätt som vi alltid har varit. Ta den rollen, Billström! Vi har ju gett ministern det mandatet härifrån tidigare. Visa vad Sverige kan!

-Ola Möller, inlägg i Interpellationsdebatten i riksdagen om situationen i Gaza, 5 april2024

Läs mer  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20232493-fredagen-den-5-april_hb0993/html/