Otrygghet på byggen får aldrig bli en konkurrensfördel

Utländska företag som verkar på svensk marknad omfattas av svenska regelverk och bestämmelser. I den nya rapporten granskar de hur väl utländska byggföretag verkligen lever upp till dem.

Och resultatet är skrämmande. I rapporten framgår det att av de 90 slumpmässigt utvalda företag har man upptäckt 210 problem. I några av fallen har problematiken varit så utbredd att Byggmarknadskommissionen polisanmält 12 företag. Det handlar om korruption, fusk och oegentligheter.

I samband med att man släppte rapporten gick man även ut i en debattartikel i Dagens Nyheter där man konstaterar att det är en mörk bild som målas upp i och med granskningarna. Åtta av tio företag misstänkts för att ha brutit mot lagar och avtal.

Fusket är heller inte mindre bland företag med kollektivavtal än utan, och det är ingen skillnad mellan stora eller små företag.

Det är uppenbart att kontrollerna måste öka. Den svenska byggsektorn har i dag ingen möjlighet att täcka behoven av arbetskraft som finns.

Sverige är beroende av utländska företag, men det får inte ske på bekostnad av lagar och regler. I grund och botten är det med hänsyn för trygghet, säkerhet och arbetsvillkor för dem som arbetar. Både för svenska, som utländska arbetare.

Otrygghet på byggen får aldrig bli en konkurrensfördel.

Linda Westerlind, ledare i Västerbottens Folkblad.