Efter pandemin väcker äldreomsorgen obehag

Efter vad som framkommit under de senaste åren vet vi att äldreomsorgen i vårt land är eftersatt vad gäller bemanning, kompetens, medicinsk vård, omsorg, omtanke och inte minst värdighet och respekt…

Äldreforskaren och professorn Ingmar Skoog tog i sitt sommarprogram den 2 augusti upp detta med besöksförbud på äldreboenden. Skoog påpekade att förbudet innebar en allvarlig inskränkning för den boende och att personalens övervakning av äkta makars träff på var sin sida om plexiglaset blev “otäckt likt ett fängelse med speciella restriktioner”.

Besöksförbudet infördes utan krav på vetenskaplig evidens. Skoog menar att de flesta experter är eniga om att förbudet hade väldigt liten effekt på smittspridningen, men stora negativa effekter för de som drabbades: “Den stora smittspridningen kom med all sannolikhet från personalen, inte för att de slarvade eller skötte sig dåligt, utan för att det är nästan omöjligt att undvika kontakt när man ska hjälpa någon med hygien, påklädning och toalettbesök.”

Skoog påpekar vidare att även om Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra experter förra hösten var eniga om att risken för smittspridning inte var så stor använde “politiker från olika partier besöksförbud som ett sätt att visa handlingskraft. Då fanns politisk enighet för en gångs skull”…

Som nära anhörig drabbades jag av en sorg som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Jag har lyssnat till och läst om andras liknande erfarenheter och jag har tagit kontakt för att få möjlighet att utbyta tankar med de som förstår. Många kämpar med svåra minnen och har accepterat att göra så under lång tid…

Ordet omsorg är ett starkt positivt laddat ord och ett i mitt tycke mycket vackert ord. Men mina upplevelser från min mors sista år i livet gör att begreppet äldreomsorg framkallar känslor av obehag. Kanske är äldreomsorgen den verksamhet i vårt samhälle som riskerar mest när den blir konkurrensutsatt på den fria marknaden?

Kia Johansson, insändare i Dagens Nyheter.