Ordets makt – att befria och förtrycka

Anonyma kamouflageklädda män som för bort demonstranter i omärkta bilar. En ung man med allvarliga skottskador i huvudet. Paramilitära trupper, skickade av Donald Trump mot de lokala politikernas vilja, med den uppenbara avsikten att få våldet att eskalera.

Detta är vad som händer i den amerikanska staden Portland. “Får vi använda ordet ‘fascism’ nu?” frågade sig New York Times kolumnist Michelle Goldberg häromdagen (20 juli). President Trump svarade med att säga att insatsen ska utökas till fler demokratiskt ledda städer. Just nu pågår en konvulsion i USA, en strid om värderingar, värdighet och demokrati. Men också om makt och om ord…

Hur skapas förändring? Finns det en punkt när den enes frihetskamp övergår i den andres förlust? Svaret är på ett sätt ja. Social status handlar inte bara om pengar, utan också om hierarki. När kvinnor flyttar fram sina positioner behöver männen inte få det “sämre” i siffror räknat. Däremot förändras relationerna. I friktionen kan det uppstå konflikt och en känsla av förlust. Det är den smärtpunkt som populister utnyttjar och försöker förstärka…

I USA förs nu en diskussion om Robin DiAngelos bok White fragility (2018), som argumenterar för att vita människor bär och upprätthåller en specifik kultur. Draget till sin spets innebär ett sådant resonemang att identiteter ses som statiska, och att förändring är omöjligt. Men identitetspolitik måste inte betyda ett förnekande av det gemensamma. Martin Luther King och svarta intellektuella som James Baldwin bottnade i en övertygelse om att rättvisa bara är möjlig om vi utgår från och erkänner det som förenar oss. De menade också att ett orättvist samhälle gör alla till fångar – både herren och slaven. Rättvisa i en sådan vision är inget nollsummespel, utan leder till ökad frihet för alla.

Inom vänstern ställs klass och identitet ofta mot varandra. Hos vänsterdebattörer har avfärdandet av transpersoner eller att förespråka hårda tag mot invandrare blivit ett sätt att fånga samtidens reaktionära strömningar, utan att behöva ge upp sin egen identitet som förkämpar för rättvisa. Jag tror att konflikten till viss del bottnar i att socialdemokratiska rörelser i dag saknar en idé om hur ekonomisk jämlikhet ska kunna uppnås. Men svaret på detta misslyckande bör inte bli att ignorera krav på rättvisa. I en vänsteranalys kan fri- och rättigheter inte kopplas loss från det materiella. De förutsätter varandra.

Karin Pettersson, Aftonbladet Kultur.