Långsiktigt förlorar alla på regeringens hyreschock

Pandemin har slagit hårt mot ekonomin. Många är permitterade, andra har blivit uppsagda. Arbetslösheten överstiger 10 procent. Väldigt många hyresgäster har fått det tufft ekonomiskt och är oroliga för att klara sin hyra. I en tid då politiken borde presentera sin framtidsvision om fler bostäder till rimligare kostnader, väljer Centern och Liberalerna att driva fram ett förslag som kommer gynna kapitalstarka fastighetsbolag.

Förlorarna är alla de vanliga människor som inte har stora inkomster. Det är märkligt att inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet i dessa tider säger nej till att utreda marknadshyror i nyproduktionen. Det är ett svek mot framtidens hyresgäster och kommer leda till en än mer osäker bostadsmarknad.

Många unga kommer inte ha råd med de dyrare hyrorna. Risken är också att de inte vågar välja hyresrätten som ett långsiktigt boende eftersom konsumentens rätt att påverka hyran kraftigt urholkas. För oss övriga kommer det förmodligen att leda till ökade kostnader för samhället, om inkomsten inte räcker till hyran kommer staten behöva skjuta till medel genom bostadsbidrag.

Eftersom vi har bostadsbrist i Sverige och främst i våra storstäder kommer fastighetsägarna att kunna höja de redan höga nyproduktionshyrorna ännu mer. I en tid av brist blir det den som betalar mest som kan få en bostad. Kvar blir alla de som inte har råd. Det är en känslokall politik mot vanligt folk. De kommer ha svårt att efterfråga framtidens nybyggda bostäder. Vi har redan sett att de ekonomiska klyftorna och trångboddheten har sitt pris i pandemin.

Det här förslaget innebär att den som betalar mest för en lägenhet får den. Den som inte har råd, får fortsätta att bo trångt. Och den som vill försöka få ner hyran med stöd av oss som organisation, kan glömma det, fastighetsägaren bestämmer. Det här är som att säga till en nyanställd – du får inte ta hjälp av facket för att förhandla din ingångslön. Det har politikerna bestämt.

Vem tjänar på det här? En välmående fastighetsbransch. Långsiktigt förlorar vi alla, i ökade kostnader för bostadsbidrag och kompletterande försörjningsstöd. Samma fastighetsbransch som har ett system med marknadshyror för affärslokaler och som nu ropar på statliga pengar när marknaden viker.

Marie Linder, krönika i Hem&Hyra.