Om några dagar avvecklas en bärande del av demokratin

Den 16 november lär en bärande bit av den svenska demokratin avvecklas. Utan större debatt. Grundlagsändring planeras att ske. Före valet togs beslut i riksdagen att ändra svensk lagstiftning för att införa termen “utlandsspioneri”. Ett beslut till krävs, eftersom det är grundlagsändring. Och det sker den 16 november.

Den som avslöjar något “som kan störa Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation” riskerar upp till åtta års fängelse. Åtta års fängelse för att till exempel avslöja ett krigsbrott…

Som medlem i Nato kommer svenska grävande journalister inte att våga granska någonting som kan störa samarbetet med något Natoland. Så läggs munkavle på.

Men var det inte demokratin vi skulle värna? Är det inte just sådan här lagstiftning som hör hemma i auktoritära länder? Hör den inte mer hemma hos Putin än hos Sveriges Riksdag…?

Det handlar alltså om grundlagsändring. Så att yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen kan ändras. Så att den grävande journalist som avslöjar till exempel ett krigsbrott utfört av Turkiet eller USA riskerar 8 års fängelse.

Det första beslutet togs alltså före valet utan någon debatt, i valrörelsen ville inget parti ta upp frågan, och nu tycks riksdagsledamöter trycka på ja-knappen en gång till utan att veta vad de är de håller på med. Stina Oscarson skriver i en artikel i SvD: “Nästan ingen av det dryga dussinet riksdagsledamöter från olika partier jag talar med har en aning om innebörden av detta förslag. Trots att de redan röstat om det en gång. Så sent som i april.” ( …)

I det första beslutet röstade V nej och L la in en formell reservation. Partiet med rötter i fredsrörelsen, och som därmed borde vara kritisk, röstade ja. Vilket är förfärande. Ett brott mot grunder i såväl demokrati som i grön ideologi.

Ibland saknar jag tiden då jag var språkrör. Hade jag varit språkrör nu hade jag fört ett jäkla liv. Det borde ligga i gröna politikers DNA att motsätta sig det som nu ska ske… Undrar om någon enda grön riksdagsledamot fattat vad de håller på med.

TILLÄGG: MP ändrade sig och tänker rösta nej, meddelades av SVT alldeles nyss. Se där. Liberalerna ändrade sig också – de röstar nu för grundlagsändringen… Hur vore det om något parti hade rak rygg även när man formellt utgör regeringsunderlag? Alla tycks vara medlöpare om det behövs…

Så ynkligt!

Birger Schlaug, inlägg på egen blogg.