Sociala medier fördummar en hel generation – inför åldersgräns!

I en nysläppt artikel av forskare från Karolinska Institutet framgår det att framväxten av sociala medie-plattformar har åtföljts av en oroväckande utveckling, nämligen ökad förekomst av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

De senaste åren har en lavin av studier visat att sociala medie-plattformar är direkt relaterade till en ökning av psykisk ohälsa. Genom att skapa en känsla av belöning (likt narkotika) så triggar plattformar som Instagram och TikTok i gång hjärnans belöningssystem och får användare att ständigt begära mer och mer av deras tjänster. Vi vet att barns hjärnor inte är fullt utvecklade och därför inte kan hantera de känslor som utlöses när de översköljs av det övertygande innehåll som presenteras på dessa typer av plattformar.

I samband med sociala mediers uppgång har skolväsendet sett en nedgång. Enligt forskning från Högskolan Kristianstad, leder överdriven skärmtid till otillräcklig sömn och låga energinivåer, vilket får negativ effekt på barns skolprestationer. Mindre privilegierade barn, vars föräldrar inte sätter gränser för skärmtid, är extra sårbara för det fängslande innehåll som finns på sociala medier.

Det är till exempel lätt för ett barn att rationalisera över varför man ens behöver studera historia om man i stället kan titta på förförisk dans på TikTok. Ett sådant tänkande fördummar barn i längden, och riskerar därför att även fördumma en hel generation. Sociala medier, befarar jag, kan i längden öka de samhällsklyftor som i dag finns i vårt samhälle.

Utöver en negativ skolpåverkan leder en hög användning av sociala medier till ökad mobbning, utseendefixering, depression och ångest (ex. Karolinska Institutet, 2022). Trots att flera studier visat att sociala medie-plattformar orsakar en betydande skada, har svenska regeringar stått med händerna i fickorna. I stället har man agerat tvärtemot, faktum är att tidigare regeringar spenderat hundratals miljoner av svenskarnas surt förvärvade skattepengar åt att erbjuda skattefria serverhallar till exempelvis företaget Meta Inc., som äger Instagram.

Jag anser att det är rimligt att barn upp till 16 år inte får använda någon form av sociala medier i mer än två timmar per vardag.

Patrick Mukanza, debattartikel i Göteborgs-Posten.