Öga för öga kommer en dag att göra hela världen blind

Som en Gandhi-inspirerad freds- och framtidsforskare sedan mitten av 1970-talet som var med och grundade The Transnational Foundation for Peace & Future Research, TFF, 1986 för att stödja FN-stadgans artikel 1 – anser jag att fred ska upprättas med fredliga medel –  jag tar avstånd helt och hållet från Rysslands bombkampanj i Ukraina.

Medan jag tar avstånd från denna handling, förblir jag av uppfattningen att det är viktigt att fråga: Varför gjorde Ryssland detta? Att förstå ett motiv eller en uppfattning innebär inte ett automatiskt stöd för de aktiviteter de leder till. Att förklara, söka konfliktförståelse och utforska sätt att medla betyder inte att försvara eller ta parti – förutom i intellektuella dvärgars medvetande.

Om du vill lösa konflikter och skapa fred – men de flesta människor gör det inte i dag – måste du ställa VARFÖR frågor, titta på problemen och inte bara stödja eller fördöma motstridiga parter.  Jag tar avstånd från denna speciella militära operation eftersom den:

  • bryter mot internationell rätt, inklusive FN-stadgan och olika överenskommelser om Europa sedan 1990;
  • inte kan undvika att döda oskyldiga människor i Ukraina;
  • eskalerar en redan farlig situation som istället behövde brådskande nedtrappning;
  • kommer att ses som en gåva till Nato, russofobiska, anti-Putin-känslor (som redan var överdrivna), och vi kan förvänta oss en massiv upprustning i Nato-kretsar;
  • kan, med tanke på den hårda reaktionen i Natos politiska och mediala kretsar, framföra ett argument till dem i Sverige och Finland som har argumenterat inte bara för ett nära samarbete med Nato utan också förespråkar fullt medlemskap;
  • kommer sannolikt att orsaka en ännu kallare krigsatmosfär i årtionden framåt över hela Europa – något som inga oskyldiga, vanliga europeiska medborgare vill ha;
  • kommer sannolikt inte att få medborgarna i Ukraina att må bättre; de ryskorienterade kommer att stigmatiseras, de ukrainskt orienterade mer negativa – en del högerextrema bland dem mer hatiska.

(Rubrikens text “Öga för öga kommer en dag att göra hela världen blind,” är ett citatet är från den indiska fredskämpen Mahatma Gandhi.)

Jan Öberg, fredsforskare vid TFF. (transnational.live)