I stället för klimatbistånd skickar vi hjälmar och pansarskott

I årets rapport konstaterar FN:s klimatpanel IPCC att klimatförändringen går snabbare och är mer förödande än vad forskarna förutspådde för tjugo år sedan…

Redan nu kostar klimatkrisen stora summor pengar, men framför allt kostar den liv, både bland människor, djur och växter. De mest sårbara är de som drabbas hårdast. Rapporten konstaterar att många djurarter redan är på väg att nå gränsen för sin förmåga att anpassa sig till klimatförändringen. De som inte kan anpassa sig, eller flytta på sig tillräckligt snabbt riskerar att utrotas.

Att anpassa samhällen till ett förändrat klimat är bokstavligen talat livsnödvändigt. Anpassning är också en del i Parisavtalet, men hittills har fokuset främst legat på att få ner utsläppen. Båda delarna är nödvändiga om klimatkrisen ska bromsas. För några månader sedan enades världens länder vid klimatmötet COP 26 i Glasgow om att höja sina ambitioner i klimatarbetet.

Men i dag när IPCC:s nya rapport som är underlag för det framtida klimatarbetet presenterar starka varningssignaler och vetenskapliga bevis på att det är bråttom hamnar budskapet i skuggan av att Putin, president i världens fjärde största utsläppsland Ryssland, oprovocerat invaderat Ukraina.

De ukrainska forskare som arbetat med rapporten fick i torsdags avbryta sitt arbete med slutsatserna när Ryssland attackerade. I stället för att via länk ta fram vetenskapliga underlag för att rädda världen fick de söka sig till skyddsrum.

USA:s klimatsändebud John Kerry varnade för drygt en vecka sedan att Ukraina-krisen riskerar att hindra de internationella ansträngningarna för att bromsa klimatförändringarna. Han fick rätt – åtminstone på kort sikt.

Vi borde ha sett en global mobilisering för klimatet, men det gör vi inte trots att vetenskapen i åratal har sagt att det är bråttom. I stället ser vi en militär mobilisering i Europa vars like vi inte har sett sedan andra världskriget. I stället för klimatbistånd skickar vi hjälmar, kroppsskydd och pansarskott. Det ser mörkt ut.

Jannike Kihlberg, vetenskapskommentar i Dagens Nyheter.