Nikotin är ett växande problem bland barn och unga

Vi har ett problem bland barn och unga, skapat av en vinstdrivande industri. Det stavas nikotin, ett nervgift som stoppas under läppen eller dras ner i lungorna.

Sedan lanseringen av det vita nikotinsnuset 2016 ser vi en kraftig ökning av bruket av snus. I CAN:s skolundersökningen 2023 har 28 procent av eleverna i åk 9 och 44 procent i år 2 på gymnasiet någon gång använt vitt nikotinsnus. Bidragande anledning till denna ökning är hundratals godis och fruktsmaker, tjusiga förpackningar och en aggressiv marknadsföring via sociala medier…

Tobaksindustrin som säljer vitt nikotinsnus, e-cigaretter och puff bars, påstår att det är tobaksfritt och ofarligt, men det är inte sant. Nikotin är oavsett förpackning ett nervgift, akuttoxiskt, starkt beroendeframkallande och medför risk för infertilitet, fosterskador, hjärt-kärlskador, diabetes, psykisk ohälsa mm. Dessutom utvinns nikotinet i stort sett alltid från tobaksplantan.

Att dessa produkter skulle bidra till minskad rökning är inte heller sant. Den som vill sluta röka vill bli fri sitt nikotinberoende, inte byta till en annan produkt och ett fortsatt beroende. För den som vill sluta finns godkända nikotinläkemedel på apoteket, att använda under en begränsad period, gärna med stöd av en tobaksavvänjare.

Ska vi än en gång låta oss luras av en industri som profiterar på barn och vuxnas hälsa? Vi ser likheter i dagens marknadsföring med den vi såg för cigaretter för några årtionden sedan. Det är vare sig häftigt, coolt eller ofarligt att använda nikotin som rekreationsmedel och identitetsmarkör.

Vuxenvärlden har ett stort ansvar i att förhindra att vi inom något årtionde har en nikotinberoende generation med oöverblickbara konsekvenser. Vi behöver kloka modiga politiker för en stärkt lagstiftning och föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnen som hjälper barnen att säga nej!

För att komma lösningen på problemet lite närmare behöver vi:

Följa Världshälsoorganisationens tobakskonvention och inkludera alla nikotinprodukter i tobakslagen (utom godkända nikotinläkemedel).

Sprida kunskap och information om nikotin.

Skapa nikotinfria utbildningsinstitutioner och arbetsplatser.

Erbjuda professionellt stöd till alla som vill bli fria från sitt nikotinberoende.

Införa tobaks- och nikotinfri skoltid.

Införa exponeringsförbud.

Höja priset, dvs skatten.

Införa standardiserade reklamfria paket.

Förbjuda alla smaktillsatser som lurar barn.

-Lena Sjöberg, Margareta Pantzar och Ywonne Wiklund, debattartikel i Västerbottens-Kuriren

Läs mer https://www.vk.se/2023-12-23/debatt-nikotin-ar-ett-vaxande-problem-bland-barn-och-unga-516c6