Natos kärnvapenparaply är inget skydd

För anhängarna av en fortsatt alliansfrihet är frågan säkerhetspolitisk, inte ideologisk. Om ett Natomedlemskap är att betrakta som ett ideologiskt ställningstagande för värderingarna om demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter är det givetvis inget jag har några invändningar emot. Samtidigt bör man hålla i minne att Natos tolerans för medlemsstater som brutit mot dessa värden har varit hög – inte minst nu, då Polen, Ungern och Turkiet öppet agerar mot dem.

I det här avseendet är utvecklingen i USA den mest oroväckande, eftersom det är den kraft som upprätthåller Nato – det transatlantiska samarbetet är det som berättigar alliansens existens. Förenta staternas minskade lojalitet till efterkrigstidens multilaterala organisationer och regelverk, som de själva var centrala i skapandet av, var tydlig redan innan Donald Trumps presidentperiod. Även om Joe Biden säkert kommer att betona USA:s lojalitet till Nato lär inte heller hans presidentperiod innebära en återgång till ställningarna för femtio år sedan…

Ett kärnvapenparaply till skydd? Själv skulle jag aldrig vara redo att erbjuda det finska folket – eller något annat folk – ett skydd som bygger på hot med massförstörelsevapen.

Här är det skäl att lyfta fram FN:s konvention gällande kärnvapen. I allmänhet har Finlands aktivitet i det internationella arbetet för rättvisa och fred varit lovvärt. I förhandlingarna om ett förbud mot kärnvapen var vi däremot inte ens med vid förhandlingsbordet. Avtalet trädde i kraft i januari 2021, efter att Honduras på FN:s 75-årsdag i oktober blivit det femtionde landet att ratificera avtalet…

En bidragande orsak till att högern i Finland och Sverige, samt vissa tjänstemän, motsätter sig avtalet är istället att det kan visa sig vara ett hinder på vägen mot Natomedlemskap. I Sverige, där en stor majoritet likt i Finland stöder avtalet, avskräckte amerikanska varningar Socialdemokraterna tills vidare från att ratificera avtalet. Detta trots att Sverige ännu vid FN:s generalförsamling år 2017 röstade för ett avtal.

Erkki Tuomioja (S), utrikesminister 2000-2007 och 2011-2015 i Finland – från DagensArena.