När slutade Socialdemokraterna att vara arbetarnas parti?

Thomas Bodström anser att Socialdemokraterna borde byta namn och göra sig av med den sista delen i partiets namn “Arbetarpartiet”. Det går inte annat än att hålla med. Frågan är ju bara kvar att ställa: När anser Bodström att Socialdemokraterna slutade att vara arbetarnas parti?

Var det kanske under 80-talet när partiet ansåg att reallönehöjningarna skulle utebli för att det var viktigare att företagen gjorde högre vinster? Löneökningar som sedan skulle ersättas med ökade lån för arbetarna. Löntagare som blev låntagare. Kanske var det när partiet övergav löntagarfonderna? Kanske var det när partiet avreglerade finansmarknaden, vilket ledde till kris och många arbetares arbetslöshet? Kanske var det när partiet tog bort förmögenhetsskatten och arvsskatten?

Måhända var det efter 90-talets stålbad med en nedskärning i offentlig sektor, med andra ord välfärden, och sedermera privatiseringen av densamma som gjorde att partiet slutade vara för arbetarna? Måhända går det att argumentera för att Socialdemokraterna slutade vara arbetarnas parti 2001, när de valde att stryka “arbetarnas rätt till produktionsmedlen” från sitt program?

– Carl Blom i Flamman