Vi måste ta ansvar för vår matförsörjning

I Sverige kan vi se hur jordbruksproduktionen minskar samtidigt som vår export normalt sett ökar varje år. Allt mer av den allt mindre kakan går till export.

Våra subventionerade exportprodukter, exempelvis mjölkpulver, dumpar priserna på någon marknad långt bort och bidrar till inflyttning till städerna eller flykt till andra länder för de som förlorar sin inkomst. Samtidigt dumpas priserna i Sverige av import av andra varor, exempelvis antibiotikastinna grisar från Danmark eller thailändsk kyckling. Vi har alltså under flera decennier sett samma mekanismer här.

Vi måste ta ett kollektivt ansvar för vår matförsörjning och se till att återuppbygga en livsmedelsproduktion med sikte på 100 procent självförsörjning av basvaror. Den handel och spekulation med matvaror som ersatt vår beredskap är global. Strukturerna och effekterna är likartade runt hela världen.

– Joel Holmdahl, småbonde, i tidningen Proletären