Det hängde en gul reflexväst på staketet

Jag har sett natthimlen i min trädgård

och vet att varje människa

också vänder sitt ansikte

mot de allra största sammanhangen:

galopperande klimatkris

och skenande ojämlikhet.

Det hängde en gul reflexväst

på staketet i en svensk by längs europavägen

och de bortglömdas revolt

förnams utanför alla metropoler.

– Göran Greider i Dala-Demokraten

Vinter. Foto: Göran Greider.