När de djupa lågtrycken från USA drar in…

 I ett för demokratin utsatt läge kan Europa verka för en regelbaserad världsordning som bit för bit bygger ömsesidiga beroenden, förtroenden och fred. Att Kina bistod med att rädda euron under finanskrisen var ett styrkebesked för en sådan världsordning, inte ett tecken på svaghet, liksom att Huawei vill vara med och bygga framtidens internet eller att Geely gör Göteborg till en utvecklingshub för elbilar.

Den politiska inriktningen i Kina är inte given, inte heller i USA. Europa måste stå upp för sina intressen och sin modell.

Den svenska regeringen har via utrikeshandelsministern Anna Hallberg välkomnat avtalet mellan EU och Kina. Hon bör få stöd av oppositionen när amerikanerna vaknar till liv efter helgerna och de djupa lågtrycken över Nordatlanten drar in.

PM Nilsson, ledare i Dagens Industri.