Greta får oss att lyssna

Bara 16 år gammal har Greta Thunberg lyckats med mycket mer än vad många av oss kommer att göra under en hel livstid. Hennes kamp för miljön är viktig och hon sätter fingret på det som forskarna länge försökt få gehör för. Gång på gång betonar hon hur viktigt det är att vi lyssnar på forskarna och att det är bråttom.

Den 23 september hölls ett extrainsatt klimatmöte i FN i New York. I samband med toppmötet släppte Världsmetrologiska institutet och FN:s klimatpanel varsin larmrapport. Av rapporterna framgår att de senaste fyra åren varit de varmaste sedan mätningarna började 1850 och siffrorna för i år verkar inte bli bättre. De ansträngningar som gjorts har varit otillräckliga. Koldioxidhalten i atmosfären är idag rekordhög…

Greta Thunbergs upprördhet är äkta och det gör intryck när hon talar till världens ledare på FN-mötet i New York. Ett par dagar innan genomfördes en global skolstrejk. Över fyra miljoner människor över hela världen deltog och krävde förändring. Arrangör var den globala skolstrejksrörelsen Fridays for future.

Allt detta sker drygt ett år efter att Greta Thunberg, då 15 år, inledde sin skolstrejk, det vill säga satte sig utanför riksdagshuset varje fredag för att demonstrera. Ingen kunde då ana, säkerligen allra minst hon själv, att hennes initiativ skulle få så stor betydelse.

Vi behöver fler som Greta Thunberg, inte minst inom facket. Utmaningen är att knyta ihop klimatrörelsen med den fackliga rörelsen och fånga upp alla de ungdomar som nu engagerar sig i klimatet. De utgör en enorm resurs som det gäller att ta tillvara på. Förebilder är viktiga men till syvende och sist så är det tillsammans genom en folkrörelse som vi kan få saker att hända.

–Malin Klingzell-Brulin, ledare i Mål och Medel, livsmedelsarbetarnas tidning