Motståndet mot invandring gör Sverige dummare

Efter sommaruppehållet larmar svenska lärosäten att tusentals utländska forskare kan tvingas lämna Sverige. Orsak: den nya utlänningslagen som trädde i kraft 20 juli.

Tidigare kunde forskarstudenter, liksom andra arbetsinvandrare, få permanent uppehållstillstånd om de varit verksamma här i fyra år under en sjuårsperiod. Med den nya lagen krävs därutöver egen försörjningsförmåga med “viss varaktighet”…

Anställningarna på universitet och högskolor löper ofta ett år i taget och tjänsterna är många gånger kopplade till tillfälliga forskningsanslag…

Lagen skrevs med asyl- och anhöriginvandringen för ögonen. Syftet var att göra reglerna mer restriktiva. Försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd blev en del av detta…

De flesta politiker såg sannolikt inte framför sig massutvisningar av forskare, denna smäll för Sverige som kunskapsland. Men de visste mycket väl att systemskiftet, med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel och de nya försörjningskraven, skulle få allvarliga och svåröverblickbara följder…

Detta är sannolikt bara början. Vi kommer att få se fler grupper hamna i kläm på grund av detta lapptäcke till lagstiftning skapad ur anti-invandringsnojan.

Finns det vägar ut ur detta? Självklart. Det går att lätta på kravet på egen försörjning, men då för alla som invandrat, eller att överge det helt. Eller ännu hellre gå tillbaka till permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Det kräver dock helomvändning och släppt prestige från många politiker.

Och så är det ansvarsfrågan. De ytterst ansvariga är de som skriver lagarna och samlar riksdagsmajoriteter för dem – regeringen. Men ett tungt ansvar vilar även på dem som har drivit på hårdast för att få in detta försörjningskrav i lagstiftningen – Moderaterna. Partiet som samlar sin nuvarande migrationspolitik under slagordet “Invandringen ska vara bra för Sverige”.

Alex Voronov, ledarkrönika i Eskilstuna-Kuriren.