Moralism, hyckleri och lusten att plåga andra

Sanktioner är rika länders sadism mot fattiga…

Gemensamt för de “humanitära” bombningarna och invasionerna liksom för sanktionerna är ett självrättfärdigt moraliserande över internationella relationer och en uppdelning av världen mellan onda och goda, där vi och våra bomber och blockader självklart tillhör de senare. Amerikanska politiker har en djupt inpräntad självbild som ledare för Guds utvalda folk. Clintons utrikesminister Madeleine Albright kallade USA “den oumbärliga nationen”. EU-ideologerna har lyckats inympa en likartad, mer sekulariserad självuppfattning i sig själva och i EU-politiken.

Självgod moralpolitik är inte nödvändigtvis värre än cynisk realpolitik. Men den har en inneboende tendens till gränslös destruktivitet, som vi kan se i bältet av förödelse och massgravar med mer än en miljon dödade, från Afghanistan till Libyen, åstadkommet med de bästa avsikter av humanitet och demokrati.

Moralpolitikens överlevnad är i verkligheten beroende av hyckleri. Som till exempel USA:s allians med de oljestinna, fördemokratiska arabmonarkierna, där det aldrig funnits några mänskliga rättigheter. Vad som inte uppmärksammats, och som folksanktionerna belyser, är grymheten i den liberala utrikespolitiken. De nationella sanktionerna skapar lidande, fattigdom och misär hos ett helt folk, i Albrights “umbärliga” nationer. De nu (under Biden) gällande totala sanktionerna mot iraniers, kubaners, nordkoreaners och venezolaners ekonomi är att likna vid försök till ekonomiskt folkmord. Avsikten är att förinta deras näringsliv.

Det lyckas sällan helt. Kubanerna har överlevt den amerikanska piskan i 60 år. Men åtgärderna är effektiva. De utökade sanktionerna mot Venezuela 2017 ledde till att dödligheten ökade med drygt 40 000 personer. 2019–2020 minskade landets BNP med 60 procent. 2020 hade regeringen en procent kvar av inkomsterna från före sanktionskriget. FN:s speciella rapportör 2020 kunde konstatera en stadigt ökad undernäring, och att alla försök att få använda beslagtagna statstillgångar i England för att, via FN, köpa epidemisk skyddsutrustning och vaccin misslyckats.

Göran Thernborn, kulturartikel i Aftonbladet.