Minska klyftorna – prata mer lön

Lön är ett av de ämnen vi svenskar helst undviker att prata om. Men kanske borde vi diskutera detta mer? För att göra tydligt vilka skillnader som finns. För att visa på orättvisor. För att få kunskap som ger kraft att minska inkomstklyftorna.

För orättvisor och klyftor finns definitivt. Ett exempel: De som arbetar inom kommunal sektor har lägst medellön av alla arbetare. Och allra lägst får de inom den kommunala barnomsorgen, enligt LO:s senaste lönerapport från januari i år som visar siffror från 2020.

Rapporten visar också att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har mer än fördubblats de senaste 20 åren, räknat i kronor. Medan en arbetares medellön i dag ligger på 28 000 snittar en tjänsteman på 42 200 kronor.

Ännu tydligare blir skillnaden om man grottar ner sig i en annan av LO:s rapporter, den om makteliten, som kom i februari. Snittinkomsten för en vd på ett storföretag motsvarar drygt 71 undersköterskelöner, inom hemtjänst och äldreboenden. Eller drygt 86 löner för en städare.

En annan typ av löneskillnad som kan vara värd att nämna är också den mellan privat och kommunal äldreomsorg. I snitt tjänar den som jobbar i kommunalt driven äldreomsorg 2 400 kronor mer per månad än den som är anställd hos en privat utförare.

Anna Körnung, ledare i Kommunalarbetaren.