Ett medlemskap i Nato ökar hotbilden mot oss som nation

Tänk vad en pressträff mellan två statsministrar, där ingenting egentligen sägs, ändå kan säga så mycket. Finlands statsminister Sanna Marin är i Stockholm och träffar Magdalena Andersson. Vid lunch på onsdagen höll de en gemensam pressträff om det säkerhetspolitiska läget. Samtidigt, fast i Finland, presenterades en ny, säkerhetspolitisk analys.

Analysen fastställer egentligen ingenting nytt, men kommer fungera som underlag när Finland fattar beslut om ett eventuellt Nato-medlemskap…

Båda statsministrarna, på plats i Stockholm, presenterade dock en gemensam hållning gentemot ett eventuellt Natomedlemskap. Att om det är aktuellt att ansöka om medlemskap i försvarsalliansen kan en sådan ansökan med fördel lämnas in samtidigt av båda länderna. Och det var väl egentligen det som sas under pressträffen…

Det enda man med säkerhet kan konstatera är att det inte kommer bli en situation där det enda landet går med i Nato, medan det andra väljer att ställa sig utanför.

Men ett beslut om Nato ska inte fattas i rädsla, betonar Andersson. Är det då verkligen rätt att fatta beslut i Natofrågan under tiden det pågår krig i Europa? Den svängande opinionen må vara en sak, men nog känns det osäkert att driva på Natofrågan i en tid när många är rädda för att kriget ska ta sig hela vägen hit.

För ett medlemskap i Nato är inte på långa vägar ett neutralt ställningstagande. Det ökar hotbilden mot oss som nation. Ett medlemskap innebär även att Sverige går längre ifrån FN:s antikärnvapenkonvention. Att Sverige är alliansfritt låter vacker, men fungerar i praktiken fredsbevarande.

Att stå fast vid vår alliansfrihet är en viktig, demokratisk hållning som tjänat Sverige väl. Och när det kommer storma i världen (för det kommer det) måste Sverige bibehålla möjligheten att kunna välja rätt sida, och inte vara bakbundna i ett Natomedlemskap.

Det är en total omöjlighet att å ena sidan vilja verka för hela världens fred och samtidigt gå med i en internationell militärallians. Samtidigt tyder mycket på att det är exakt det som kommer ske.

Linda Westerlind, ledare i Västerbottens Folkblad.