Militären motsätter sig svenskt nej till kärnvapen

Få saker är så starkt förankrade i svensk politik som motståndet mot kärnvapen. Under en tid efter andra världskriget planerade vi för egna kärnvapen, men sedan vändes den politiken till sin motsats. Kärnvapenbyggarna blev nedrustningsexperter och tongivande politiker som Alva Myrdal och Inga Thorsson framstod som nationens hjältar…

Sverige har sedan 1960-talet varit pådrivande och konsekvent i motståndet mot kärnvapen och i strävan till nedrustning. En lång rad utrikesministrar från olika partier har bekräftat och utvecklat den linjen. I enkätundersökningar hösten 2017 och 2018 uttalade cirka 85 procent av svenska folket (och en majoritet i alla partier) sympati för ett internationellt förbud mot kärnvapen. Det har inte funnits skäl att tvivla på den politiska viljan att hålla fast vid kärnvapenfrihet, ta avstånd från stormakternas avskräckningsdoktriner och på alla sätt främja nedrustning…

Turerna kring FN-konventionen om ett totalförbud mot kärnvapen (TPNW) är mot den bakgrunden förbryllande. I ”de många stegen” har inte den strikta hållningen till kärnvapen respekterats, vilket vi och de flesta med oss tagit för givet. Med TPNW kommer en rad frågor att aktualiseras, som borde ha varit uppe på bordet hela tiden. FM-remissen ger, möjligen omedvetet, en ledtråd i slutraderna. ”Förmågor och samarbetsformat som har en indirekt koppling till nukleära förmågor eller är av dubbelanvändningsnatur har hittills inte varit uteslutna för Försvarsmakten”.

Alltså i klartext: Försvarsmakten har kunnat ingå i kärnvapennära samarbeten utan att någon politiskt ansvarig har satt sig emot dem.

Frågan landar därför tungt hos försvarsministern och givetvis regeringen. Sverige ska inte tillhöra någon militärallians. Detta förhindrar inte konsultationer och kontakter med Nato och våra nordiska grannar. Men vad är alliansfrihet värd när Försvarsmakten har tillåtits bygga in sig i ett nära beroende av Nato som är direkt kopplat till Natos kärnvapenbeväpning och den avskräckningsdoktrin som är alliansens själva fundament?…

Vi ska oroa oss för… att de beroenden som Försvarsmakten nu öppet redovisat skulle omöjliggöra ett fullföljande av svensk politik för kärnvapennedrustning. De strider mot den kompromisslösa hållning till kärnvapen som har en stark grund i opinionen, officiella politiska uttalanden och bilden av Sverige i resten av världen. Avvecklingen av kärnvapen utgör en grund för vårt lands och mänsklighetens överlevnad.

-Rolf Ekéus, Lars Ingelstam och Thomas Jonter i debattartikel i Dagens Nyheter.

Hela debattartikel ”Remissvar visar att Sverige nu accepterar kärnvapen” finns att läsa här: https://www.dn.se/debatt/remissvar-visar-att-sverige-nu-accepterar-karnvapen/