Kommer Löfven att skrota Sveriges framgångsrika fredspolitik?

I juli 2017 röstade Sverige tillsammans med 121 andra stater ja till FN konventionen om kärnvapenförbud. Sedan dess har konventionen undertecknats av 70 stater och dessutom ratificerats av 23, dock inte av alliansfria Sverige.

Däremot har två andra alliansfria EU-länder både undertecknat och ratificerat: Österrike och Irland. Också flera stora demokratier i andra världsdelar har till fullo anslutit sig till konventionen, däribland Sydafrika, Chile, Mexiko och Nya Zeeland. Bland de stater som skrivit under men ännu inte hunnit ratificera finns nästan hela Latinamerika och viktiga afrikanska och asiatiska demokratier, till exempel Nigeria, Madagaskar, Indonesien och Malaysia.

I stället för att snabbt, i enlighet med Sveriges anti-kärnvapentraditioner, underteckna och ratificera konventionen tillsatte Löfvenregeringen en ”Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen”, den så kallade Lundinutredningen…

Ska Löfven skrota världens mest framgångsrika fredspolitik? Ska Sverige överge tvåhundra års alliansfrihet och gå med i Nato just när Natos högste chef är en USA-president som också liberala skribenter har stämplat som en machofascistisk lögnare, senast Sydsvenskans Per T Ohlsson (28/4).

Miljöpartiet grundades på grundval av två globala ödesfrågor: miljön och freden. När det gäller miljön har det rödgröna regeringssamarbetet trots besvärliga kompromisser uppnått betydande framgångar. Om det bara handlade om miljöpolitiken skulle fortsatt regeringssamarbete inte behöva ifrågasättas…

Hittills har MP accepterat att utöva begränsat inflytande över försvars- och säkerhetspolitiken. Inte för att vi tycker S driver en grön fredspolitik. Men vi har litat på att Olof Palmes parti står fast när det gäller fredspolitikens grundbultar: alliansfrihet och kamp mot kärnvapen.

Nu verkar detta osäkert. Vilken sorts parti är det MP samarbetar med? Ett fredsparti i Palmes anda som är pålitligt när det gäller de grundläggande fredsfrågorna? Eller ett parti som går i ÖB:s och vapenindustrins ledband och struntar i Sveriges roll som global fredsaktör?

-Per Gahrton, tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentariker (MP) i debattartikel i Dagens Industri