Medierna sprider myter om elbrist i Sverige

Sverige exporterade el 52 veckor av 52 möjliga och så gott som varje timme under hela året fram till några få skakiga dagar i december då tre fallerande kärnkraftsreaktorer skapade ett behov av nettoimport.

Sverige nettoimporterade el i stort sett endast då landets största reaktor Oskarshamn 3 stängdes ner för reparation den 9–18 december samtidigt som Ringhals 4 redan stod stilla för reparation sedan den 10 augusti.

Under samma tid som dessa bägge reaktorer var nere för reparation så skruvades reaktorn Ringhals 3 ner till bara 50-procentig produktion den 10–11 december. Det var alltså fallerande kärnkraft som gav upphov till de flesta timmarna av nettoimport. Resultatet blev 100 timmars nettoimport under några få dygn med fallerande reaktorer.

Före dessa dagar i december hade Sverige enbart haft 52 timmar av nettoimport. Det motsvarar sex promille av tiden…

Den 28 september 2021 fick oljeeldade Karlshamnsverkets vd uttala sig i SVT utan att en enda motfråga ställdes. Hur kan detta få hända? Samma dag som vd:n står och säger att “Karlshamnsverket är den sista livlinan i kraftsystemet” och andra lika svulstiga påståenden – så nettoexporterade Sverige i medeltal cirka 3,2 gigawatt el…

“När vi kör beror det på att alla andra elproduktionskällor är uttömda och även möjligheten till import är uttömd”, fortsatte vd:n. Karlshamnsverket kördes inte en enda gång under 2022 för att Sveriges elsystem behövde det. Inte en enda gång!…

Hur Sveriges medier har trillat ner i det trumpistiska träsket av alternativa fakta och fake news har såklart sin förklaring i att de fyra partierna som nu sitter vid makten spred myter under valrörelsen utan att få några motfrågor…

Ny elproduktion i område 3 och 4 skulle stärka det svenska elsystemet. Till exempel skulle två stora gasturbiner kunna ställas på Barsebäcks gamla område där infrastrukturen redan finns på plats. Dessa skulle kunna eldas med biogas och grön vätgas som produceras på plats när det blåser bra.

Att säga att det är elbrist i Skåne är lika fel som att säga att det råder brist på älgkött i Skåne eftersom det skjuts betydligt fler älgar i Norrland än i Skåne. När älgkött från Norrland säljs i Skåne så har inte Skåne “importerat” älgkött. Att kalla det “import” när el från elområde 1 och 2 överförs ner till elområde 3 och 4 är orwellskt nyspråk.

Per Ribbing och Göran Bryntse, debattartikel i Aftonbladet.