Fyra omvälvande förslag som skulle bryta Stockholmsdominansen

Vintertid kan temperaturen variera mellan minus 10–20 i norr och samtidigt 10 plus i Skåne. Skatterna skiljer sig också, men permanent. Mellan glesbygd och storstadsområden: sex kronor per hundralapp mellan Dorotea i Lappland och Österåker utanför Stockholm. Men ju högre skatt, desto sämre samhällsservice. Var och en som rest i vårt grannland Norge upplever något annat. Längs den norska kusten ser man många levande små samhällen, längs den svenska Inlandsvägen E 45 slås man i stället av nedlagda byar och tynande orter. Det är dags att ändra politisk inriktning.

Skillnaden mellan Norge och Sverige, oavsett vilka regeringar som styrt, är att bygderna i Norge alltid haft starka statliga stödsystem.  I Sverige har man satt ekonomisk effektivitet främst. Norrlands befolkning har minskat, relativt sett. Följden ser man. Riksdagens ledamöter från Stockholms stad och län är nästan dubbelt så många som från hela Norrland (77 mot 41). De tre storstadsregionerna har tillsammans 192 mandat av totalt 349…

Riksrevisionen påpekar att 245 av 290 kommuner är underkompenserade i utjämningssystemet. Alla partier gav i Landsbygdskommittén 2017 hela 75 förslag till regional utjämning. Föga har genomförts. Flera av högerregeringens förslag förstärker nu orättvisans effekt. Stockholmsperspektivet gäller, ibland spetsat med skånsk krydda.

Drivmedelspriserna sänks lite grann till stor kostnad och oavsett resekostnader. Reseavdragen återgår till att gynna biltrafik i storstäder. Förra regeringen ville stötta kollektivtrafik och glesbygd…

Fyra radikala reformer (för att bryta denna centraldominans):

  • Inför en enhetlig kommunalskatt. Vissa kommuner har avvikande kostnader (äldreomsorg och avstånd i norr, bostäder i storstadsområden) men detta kan balanseras av statliga insatser… Kommunerna har frihet att utforma sin service. Norge är ett bra föredöme: i praktiken gäller enhetsskatt med likvärdighet och lokal bestämmanderätt (även över fastighetsskatten).
  • Låt skatteinkomsterna från vattenkraft, gruvor och vindkraft återföras till de kommuner där dessa resurser produceras. Vissa kommuner får då mycket, andra lite. Balansering behövs men ett liknande system fungerar i Norge.
  • Efterskänk studiemedel för dem som förbinder sig att under fem–tio år arbeta i Norrlands inland. Kompetensförsörjningen är vårt viktigaste fokus just nu, har Kirunas Mats Taaveniku understrukit. Norge har sedan länge lyckats, många stannar kvar i småkommunerna.
  • Skapa en politisk senat i riksdagen med två företrädare för varje valkrets. Med en senat kan landsändar som nu är undanträngda bli mer jämlikt behandlade.

Målet borde vara att hela Sverige ska leva.

Olof Kleberg, debattartikel i Dagens Arena.