Massor av pengar bakom regeringskrisen

Massor av pengar bakom regeringskrisen Att vi nu inte kommer ur det utan nya krumelurer hos talmannen – och därefter kanske ändå extraval – beror däremot på pengar. Massor med pengar. Mest pengar i Europa. Centerpartiet är nämligen det rikaste partiet i hela Europa. Och kan därmed spela högt. De kan när som helst och hur som helst ösa ut reklam för sitt parti. Det känner trygghet som inget annat parti. De kan ta hand som de sina, de kan köpa sig utrymme, de kan driva propaganda.

Centern sålde sina lokaltidningar för 1.8 miljarder kronor – vinsten på de investeringar de kunnat göra uppgick häromåret till ca 250 miljoner färdiga att plöjas ner i valrörelser. De har råd att ställa krav, sätta ultimatum, räds inte extraval – snarare tvärtom, ett extraval skulle ju gröpa ur kassorna för andra partier, inte minst skulle Liberalerna knappt kunna driva en valrörelse.

Så när Annie Lööf med strålar från ögonen så gör hon det med trygghet. Med mindre pengar i kassan hade viss ödmjukhet i dagsläget varit nödvändigt. Kanske hade hon då också förstått att det finns viss skillnad mellan det hon kallar ytterlighetspartier…

Ett av dessa partier, som man kan tycka vad man vill om, vill att alla barn skall få gratis tandvård och gratis glasögon om de så behöver. Det bygger på en sorts människosyn. Det andra ytterlighetspartierna vill att en del barn, boende i Sverige men födda av “fel föräldrar”, inte skall få gratis tandvård och hjälp med glasögon om de behöver sådana för att klara skolan. Det bygger på en annan sorts människosyn.  Det är viss skillnad. Viss? Nej, det är en monumental skillnad.

Birger Schlaugegen blogg.