Europas vänster går med i fronten mot NATOs krigsförberedelser

Inför NATO-mötet den 14 juni genomfördes seminarier ibland annat London och Bryssel. I Belgiens huvudstad hölls dessutom en demonstration. Mycket intressant är att organisationen No to War – No to NATOs seminarier och demonstration sker i samarbete med de två vänstergrupperingarna i EU-parlamentet, The Left in the European Parliament och European Left.

I den första organisation ingår bland annat Pondemos, Syriza, Die Linke, Enhedslisten och svenska Vänsterpartiet. I den andra organisation ingår en rad socialistiska och kommunistiska partier. Det här är vad jag vet första gången den samlade europeiska vänstern ställer sig bakom en text som så tydligt pekar ut NATO som krigsförberedande och som uppmanar till demonstration.

Vad står det då i den text som vänstern ställt sig bakom? Jo, det står bland annat att NATO med sitt nya program fortsätter sprida den gamla lögnen att alliansen bygger på demokrati, frihet och rättsstatsprincipen. Istället är det så att NATO med alla medel försöker behålla den västerländska dominansen i världen.

Alliansen försöker också ringa in Ryssland och Kina och betraktar dem som “systemfiender”. Den politiska spänningen eskalerar med ett USA som ökar sin militära närvaro i Stilla havet. NATO genomför destabiliserande militära åtgärder i Central- och Östeuropa. Ökade militära utgifter och modernisering av kärnvapenarsenalen är också ingredienser i den militära upptrappningen. ”NATO leder oss in i ett krig”, skriver man.

Peter Sundberg, inlägg på Clartébloggen.