Marknadsskolan hotar läraryrkets ställning

Begreppet “marknadsskola” har fått bra fäste i den svenska skoldebatten, men det kan fortfarande finnas en bild av att marknadiseringen bara är ett problem för de lärare som arbetar för de vinstjagande koncernerna. Men ingenting kunde vara mer fel. Det är hela läraryrkets status, dess arbetsvillkor och dess framtidsutsikter som sitter fast i detta marknadens strypgrepp.

Grundproblemet är att lärare som arbetar åt aktiebolagskoncernerna systematiskt pressas med lägre löner, fler elever per klassrum och färre behöriga kollegor. Men det drabbar i sin tur även alla lärare på kommunala skolor, som tvingas se hur deras skolbudget pressas i en omöjlig race-to-the-bottom-tävling i påstådd “effektivitet” med dessa snabbt expanderande aktiebolagskoncerner.

Vi har skapat ett riggat spel där kommunen inte kan vinna och där aktiebolagen i princip inte kan förlora. Kommunen har ett ansvar att förse varje barn och ungdom inom kommunens gränser med kvalitativ skolgång – aktiebolagskoncernerna har bara ett ansvar att försöka fylla sina klassrum med ett mer lättundervisat elevunderlag för att göra vinst på den samlade skolpengen.

Skulle aktiebolaget inte lyckas samla välkammade barn från socioekonomiskt starkare hem, utan märka att ett mer krävande elevunderlag plötsligt letat sig in i kostnadskalkylerna, kan de förstås helt enkelt stänga ner verksamheten. Kanske kan aktiebolaget i stället sadla om till att satsa på att saluföra ostsnål keso eller tomatfattig ketchup istället för att försöka sälja in utbildning med lägre lärartäthet…

Och vad är det som kostar i en skola? Framför allt är det lärarna. Det är lärarna som får springa snabbare, som får färre kollegor och som till slut får en ohållbar arbetsmiljö. Vårt skolsystem håller på att bli omöjligt att vistas i för den som på sikt bara vill ha sig ett drägligt yrkesliv som en helt okej lärare. Och för mig är det ofattbart att våra lärarfackförbund inte tagit till alla till buds stående medel för att stoppa detta uppenbara vansinne genom konkreta kollektiva kampaktioner…

En annan skola är möjlig. Opinionsbildare och medier kan hjälpa till med att peka ut vår skolas systemfel – men jag är säker på att det är vi lärare som via gemensam kamp måste tvinga fram ett mer rättvist skolsystem.

Erik Löfgren, kulturartikel i Aftonbladet.