Det är hög tid för ett pensionsuppror

Flera fackförbund och pensionärsföreningar är återkommande kritiska till dagens pensionssystem.

Man kräver flera förändringar, bland annat att pensionsavgiften höjs från dagens ca. 17,21 procent till 18,5 procent. Men den politiskt tillsatta pensionsgruppens borgerliga majoritet röstar nej till detta förslag från den (S)-ledda regeringen.

Därför får många svenska pensionärer klara sig på mindre än hälften av sin tidigare lön efter arbetslivet.

Sverige har den högsta andelen fattigpensionärer i Norden och fler än genomsnittet i EU. Politikernas favoritsvar på utmaningarna för pensionssystemet har varit att vi skall jobba längre. Detta är ett hån mot de som inte ens idag kan jobba fram till pensionsåldern och som för varje år man tappar förlorar i ekonomisk ersättning.

Detta gäller många yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor, byggnadsarbetare, industriarbetare, skogsarbetare, restauranganställda med flera.

Sverige har idag ett pensionssystem som politikerna anser hållbart men det är bara till statsfinanserna, inte till svenska män och kvinnor.

Nu lever vi med ett pensionssystem där ett långt arbetsliv för många, alltför många, leder till en fattig ålderdom. Detta är helt oacceptabelt.

Det är därför hög tid för mobilisering, det är hög tid för ett pensionsuppror. Ingen pensionär skall leva fattig!

—El-ettans Klubb 67, debattartikel i Elektrikern.