Marknadshushållningen ska underordnas människan

Marknadshushållningen är ju en… anonym kraft som får fatta beslut. Men demokratins innebörd är ju att vi ska vara herrar i vårt eget hus.

Därför får vi inte låta marknadshushållningens ideologi bestämma över oss. Den ska underordnas människan.

-Tage Erlander, statsminister 1946 – 1969, citat från Lars Anells bok, Det andra Samhället,