Människans hybris – en säkerhetsrisk

 ”En något olycklig placering av utbrottet….” Oavsett om det är en miss i översättningen från isländskan efter (vulkan)utbrottet där, natten mot den 19 (december), så säger seismologens uttalande ganska mycket om den hybris som kännetecknar dagens människa.

Vi tror oss om att kunna styra naturen för våra syften.

År 2011 drabbades kärnkraftverket i Fukushima av flera härdsmältor efter en jordbävning i området. Man kan fråga sig hur man kan lägga ett kärnkraftverk på en sådan plats. Är det ett tecken på att man resonerar som på Island idag, eller har man – trots all tillgänglig information om seismisk aktivitet – ingen aning om var och när incidenter kan komma att hända?

Förutom allt annat som talar emot fortsatt utbyggnad av kärnkraften, så visar ovanstående hur lite vi som små människor kan styra hur planeten vi bor på reagerar. Dels är riskerna stora redan under de cirka sextio år som kraftverken ger användbar energi.

Det som är kanske ännu vådligare är att oavsett var och hur det använda bränslet förvaras, så vet ingen – absolut ingen – vad som händer geologiskt och seismiskt under de kommande cirka 100 000 åren. Det är ungefär den tidsrymd då avfallet måste anses som direkt livsfarligt.

-Per Inge Bergh, Forshaga, insändare i Värmlands Folkblad

https://www.vf.se/2024/01/03/manniskans-hybris-en-sakerhetsrisk-f90dc/