Socialdemokraternas ängsliga anpassning är anmärkningsvärd

Det fanns en gång ett socialdemokratiskt parti som stod för humanism, mänskliga rättigheter, solidaritet och rättvisa, inte bara nationellt utan också i förhållande till människor med ursprung i andra länder. Det partiet tycks inte finnas längre.

Det blev tydligt när Magdalena Andersson strax före jul sade i en intervju att ”vi ska ha en mycket stram migrationspolitik”. På frågan om vad som numera skiljer Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i synen på invandring svarade hon att skillnaden inte handlar om synen på migration, men i synen på de som redan finns i vårt land.

Med andra ord medger Magdalena Andersson att Socialdemokraterna har anpassat sig till Sverigedemokraterna i synen på invandring. Det är anmärkningsvärt, liksom att de har anpassat sig till den högerpopulistiska retorik som ständigt framställer invandring som problem och återkommande kopplar ihop invandring med andra problem som kriminalitet. Samtidigt sägs inte ett ord om klassiska socialdemokratiska honnörsord som humanism, mänskliga rättigheter, solidaritet eller rättvisa.

Detta står i skarp kontrast till det partiprogram som Socialdemokraterna antog för tio år sedan och som fortfarande är det gällande. Där slår partiet fast att ”i övertygelsen om alla människors lika och okränkbara värde och rätt har socialdemokratin sina djupaste rötter”. De skriver också om vikten av solidaritet, i sig och som en kraft för att öka friheten i samhället. Detta ”eftersom ingen är fri förrän alla är fria. Rättvisan kan uppnås först då även de som inte berörts upprörs av orättvisan”. Därför hävdar de att ”Socialdemokratins uppgift är att ta parti för den som har mindre makt”…

En sak är dock säker: Det som långsiktigt väcker respekt och förtroende är partier som är tydliga med och tar strid för sina värderingar. Inte partier som ängsligt anpassar sig till vad de tror ska gå hem i utvalda målgrupper.

Politik är att vilja, sade Olof Palme, men en vilja utan fast förankring i ideologiska värderingar och en tydlig värderingsmässig kompass saknar värde.

Kvar blir ett parti som, för att parafrasera Vilhelm Moberg, bara har två idéer: ”att ta makten och att behålla den”.

-Jesper Strömbäck, krönika i Dagens Arena

Läs mer https://www.dagensarena.se/opinion/socialdemokraternas-angsliga-anpassning-ar-anmarkningsvard/