LO:s krav riktas mot Socialdemokraternas politik

Kampen mot Januariavtalet har nu tagits upp till en ny nivå i och med LO-styrelsens debattartikel i Dagens Nyheter 14/2 2020 (artikeln kan läsas på LOs hemsida). LO-styrelsen konstaterat att det är fackens medlemmar som drabbats av privatiseringarna, nedskärningarna och den minskade tryggheten. Den konstatera också att gängkriminaliteten har sitt ursprung i social utsatthet.

Man riktar kritik mot inte bara högerregeringar utan också socialdemokratiska regeringar som inte gjort något åt de växande klyftorna i samhället.

LO-styrelsen har fem krav. Pensionerna måste öka rejält. Arbetskraftsinvandringen måste göras om så att människor inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Nej till försämringar i arbetsrätten och arbetslöshetsförsäkringen. Sjukförsäkringen måste återigen bli en fungerande social försäkring. Mer pengar till kommuner och regioner genom att kapitalskatten höjs. Det sista kravet är direkt riktat mot kapitalägarna. De rika ska betala mer, skriver LO-styrelsen…

De fem kraven är mycket konkreta och de är viktiga för vanliga löntagare. Om de genomfördes skulle det vara början på en ny politik, en politik som är inriktad på att tränga tillbaka det nyliberala kapitalet, inte ytterligare gynna det som Januariavtalet gör…

LOs krav är ett direkt angrepp på den socialdemokratiska politiken, som den utformats i Januariavtalet. Och framför allt; det är mycket bra krav. Stöd till LOs krav är också ett sätt att bekämpa Sverigedemokraterna,

-Peter Sundborg, inlägg på Clartébloggen