Återförstatliga järnvägen!

I början av veckan meddelade SJ att nattågen från Göteborg till Jämtland och övre Norrland skulle läggas ner. Bolaget hade förlorat en upphandling till norska Vy Tåg AB. Beslutet väckte starka reaktioner.

En dag senare hade SJ ändrat sig. Nattågen till Jämtland ska fortsätta rulla, åtminstone under högsäsong och några nätter i veckan. Det är en klen och otillräcklig reträtt.

Neddragningen är ett misstag, men en naturlig konsekvens av att Sverige tillsammans med Storbritannien har världens mest avreglerade tågtrafik. Allt från spårunderhåll till enskilda tåglinjer ska upphandlas. Allt i jakt på lägsta möjliga pris.

Men snålheten bedrar visheten. Att låta många olika företag sköta spåren har lett till ett dåligt underhåll, där den ena handen inte vet vad den andra gör. Järnvägen är ett komplext och sårbart system, med växlar, kontaktledningar och signalsystem.

Socialdemokraternas vallöfte från 2014 att återförstatliga underhållet är ännu inte helt genomfört. Det är olyckligt. Lika olyckligt och galet är det att staten inte kräver en mer sammanhållen trafik på spåren.

Redan befintliga sträckor styckas upp och läggs ut på anbud. Det är det som ställt till för nattågen från Västsverige och norrut…

Tågresandet i Sverige är, trots problemen, en succé. Redan i mitten av november avgick det miljonte tåget på svenska spår under 2019 från Stockholm C.

-Peter Franke, ledare i Arbetet